Intro

intro_vinjett_b

Att transformera känslor av skam, rädsla och otillräcklighet till lek, bus, skratt, kärlek och frihet.

Utseendefixeringen i samhället är värre än någonsin. Vi omges ständigt av speglar, kameror, selfies, skyltfönster och annan reklam för mode och smink, tips om hur vi ska bli mer vältränade, vackrare och mer attraktiva. Vi ser filmer med vackra och karismatiska skådespelare, och läser skvallerreportage om framgångsrika kändisar.

Allt detta fokus på det yttre gör att vi glömmer det inre, det som verkligen ger glädje, kraft, njutning och harmoni. Vi är så upptagna av hur vi borde vara, att vi glömmer att ta reda på vilka vi faktiskt är. Till och med när vi har sex kan vi bli mer upptagna av hur våra lår och magar ser ut, än att faktiskt fokusera på själva upplevelsen.

Denna glömska begränsar oss enormt, och gör att vi missar väldigt mycket av livet – både det roliga, det innerliga, det kraftfulla och det fullödiga livet. I rädslan för att inte duga, inte passa in, hindrar vi oss själva från att vara våra verkliga jag, fullt ut, och därmed också hela livsupplevelsen.

crayonstroke_thin

Heta frågor:
Vilka är ni som leder kursen? »
Hur anmäler jag mig? »
Vad kostar det? »

Var håller ni till? »

crayonstroke_thin

Ugly Fucking Monster Tantra är en kurs för dig som vill hitta glädje, lust, extas, kärlek till såväl dig själv som till andra, i lekfullhet och bus. Tillsammans med Calle Rehbinder och Sofia Råå leker vi med skönhet och fulhet, det sublima och det monstruösa, våra masker och roller, allt för att komma till kärnan av människan, det innersta i varje individ.

Men är detta verkligen tantra? Ja, det är en bra fråga. Det kanske inte påminner om schablonbilden av sarongklädda tantrautövare, sittandes i lotusställning, mediterande på sanskritmantran, omgiven av indisk kitsch. Men kärnan i Tantra handlar inte om dessa yttre attribut, utan om att expandera sitt medvetande, bland annat genom att slå hål på sina egna myter, spränga sina egna begränsande tankemönster och befria sig från skam, skuld och onödiga rädslor som styr oss.

crayonstroke_thin

Något vi oundvikligen kommer att möta under kursen (vilket också är ett av målen), är skam. Den skam vi alla bär på, samt att vi ofta försöker att undvika den, snarare än att processa och använda den obekväma känslan, och transformera den till något konstruktivt, kanske t.o.m. roligt och lärorikt – istället för att låta skammen försvaga och förminska oss.

Skam kan vara ett av de största hindren för starka positiva upplevelser, och är just därför en av de centrala företeelser vi ska utforska. Skam för att inte duga, att känna sig dum, att inte vara tillräckligt snygg, vara misslyckad, ha för lite pengar, bristande kunskap och kompetens, att vara impotent, svag, för tjock, för smal, för gammal, avslöjad med något förbjudet eller skämmigt som onani, lögn – eller att vi skäms. Det kan vara skamligt i sig. Detta går att vända.

Poängen är att kunna omfamna skammen, leka med den, befria oss själva och i stället kunna utveckla kärlek och acceptans för att vi är de mångfacetterade människor vi är.

Skam är som stress. Tillfällig skam för något vi gjort, som faktiskt är ganska dumt, kan vara en sund signal om att ändra ett destruktivt beteende. Men kronisk skam – liksom stress – särskilt för något vi absolut inte behöver skämmas för, är nedbrytande och begränsande. Detta vill vi leka med, utforska och befria.

crayonstroke_relief

fri_kursbanner_ani